Přijímací řízení

 • Registrace

  Na našich webových stránkách jobs.pg.com najdeš seznam všech volných pozic, vyber si podle lokace a tvého zájmu, následně aplikuj na vybranou pozici.

  Po aplikaci budeš automaticky přesměrován do našeho systému TALEO, kde se nelekej změny www adresy na pg.taleo.net. Jedná se o naše globální stránky pro on-line hodnocení Peaks (On-line Assessment).

  V tomto kroku musíš kliknout na “Apply Online” a zaregistrovat se jako nový uživatel. Nezapomeň si odblokovat v prohlížeči “pop-up” okna. Nyní už budeš postupovat po jednotlivých krocích.

  První krok (Step 1) vyžaduje zadání základních osobních údajů a Tvého životopisu. Pokud jsou “pop-up” okna ve tvém prohlížeči odblokována, dostaneš se na konci Kroku 1 (Step 1) ke krátkému dotazníku (10 otázek), který vyhodnocuje, zda splňuješ základní požadavky na danou pozici.

  Pokud Tě systém úspěšně vyhodnotí, budeš automaticky přesměrován do Kroku 2. další krok

 • Hodnocení Peaks

  V kroku 2 si již můžeš vybrat jazyk, v jakém “Hodnocení Success Drivers” provedeš. Následuje 67 otázek vlastního hodnocení bez časového limitu.

  Vyhraď si na tyto otázky dostatek času a soustřeď se na své odpovědi. Hodnocení vypracuj v prostředí bez rušivých vlivů. Máš-li úplně porozumět otázkám, které jsou součástí hodnocení, je důležité, abys toto hodnocení vypracoval v jazyce, který co nejlépe ovládáš. (Podporované jsou pouze některé jazyky).

  Hodnotí se Tvoje předpoklady, zkušenosti, zájmy a chování v práci (pro toto hodnocení je vhodné použít příklady ze školy, rodiny, běžného života). Dále test zhodnotí vyvážení výše uvedených schopností a vhodnost pro úspěšnou kariéru v P&G.

  Byli bychom rádi, abys všechna vyžadovaná hodnocení vyplnil hned, a mohl tak pokračovat v přijímacím procesu. Pokud je však z nějakého důvodu nutné hodnocení dokončit později, můžeš požádat o odeslání odkazu na svůj osobní e-mailový účet. Chceš požádat o odkaz, vrať se na stránku, kde je tato možnost k dispozici.

  Pokud máš nějaké nejasnosti, neváhej nás kontaktovat. Do deseti pracovních dní budeš vyrozuměn emailem, zda jsi uspěl. další krok

 • Test logického myšlení a první pohovor

  Pokud jsi úspěšně prošel hodnocením Success Drivers, budeš pozván na písemný test logického myšlení.

  Test se skládá ze 3 částí: numerické, logické a figurálního uvažování.

  Časový limit je 65 minut a celkem odpovídás na 40 otázek (příklady najdeš zde).

  Pokud tímto testem projdeš, absolvuješ zároveň i první pohovor. O výsledku budeš informován v následujících dnech.další krok

 • Závěrečné pohovory a prohlídka P&G

  Jestliže jsi byl úspěšný, budeš v Praze dále pozván na 3 pohovory.

  V Rakoně tě pozveme na tzv. Visit Day, den složený ze 3 pohovorů, exkurze a oběda s jedním z našich mladých manažerů.

  O konečném výsledku budeš co nejdříve informován. další krok

 • Nabídka zaměstnání

  Uspěješ-li v Kroku 4, obdržíš nabídku k zaměstnání.

  Výběrovým řízením nemusíš procházet až v době, kdy jsi již připraven k případnému nástupu do zaměstnání či na stáž.

  Je běžné dělat přijímací řízení v předstihu, a to před ukončením vysoké školy (nabídka volných pozic).Naše značky

Powered by LMC s.r.o.

© 2018, všechna práva vyhrazena