Logistics Managerial Trainee

Procter & Gamble Czech Republic s. r. o.

Mám zájem o pozici

  • **For ENGLISH see below***

Do našeho pražského týmu hledáme nadějné Trainee do oddělení Logistiky (SNO).

6-12 měšíční traineeship
Nástup: ihned
Flexibilní rozvrh (full time/part time)

Supply network operations vytváří každý den přidanou hodnotu businessu. Jsme schopni řídit supply chain od jednoho konce k tomu druhému – počínaje materiály, konče místy, kde se naše značky na trhu potkávají se spotřebitelem. Jsme hodnoceni jako Best in Class Supply Network Innovators na trhu (nedávno vyhlášeni Global Supply Chain Masters).
Zastupujeme hlas zákazníka v oblasti Supply Chainu, ale také propojujeme jednotlivá oddělení uvnitř společnosti. Toto nám společně s prvotřídními supply chain metodami a procesy pomáhá vytvářet hodnoty pro P&G, pro naše zákazníky a naše dodavatele. Vaši kariéru můžete odstartovat v několika různých týmech našeho SNO.

Právě hledáme trainee do naší pražské pobočky do týmů:

• Customization Team – tento trainee bude úzce spolupracovat s naším logistickým partnerem 3PL a bude zodpovědný za každodenní management procesů, 3PL governance a především za projekty přinášející hodnotu našim zákazníků, (inovativní customizační řešení) nebo čisté strukturální úspory pro P&G způsobené vyšší produktivitou, zlepšováním procesů a automatizací.

• Customer Logistic Team Trainee, který bude spolupracovat s oddělením salesu a bude se zaměřovat na zlepšování kvality zákaznických promocí a jejich plánování. Také bude klíčovým zdrojem informací o zákazníkovi a bude řídit synchronizaci E2E supply chain programu se zaměřením na zákazníkovy potřeby.

• Warehousing Team trainee bude také úzce spolupracovat s naším logistickým partnerem 3PL a bude zodpovědný za optimalizace procesu skladování a tvorbu inovativního řešení designu Supply chainu včetně x-dockingu a řízení každodenní operativní excelence.

Traineeship zahrnuje:

• vedení samostatných projektů s plnou odpovědností za výsledky dané oblasti
• spolupráce se zákazníky a kolegy z různých oddělení, zemí, a s různými profesionálními zkušenostmi
• rychlý start vaší kariéry a velmi rychlé zaučení do způsobu, kterým se v P&G dělá business s moderními technologiemi a systémy
• zaměření na Váš osobní a profesní růst prostřednictvím vedení, feedbackingu, coachingu a mentoringu ze strany manažera a kolegů
• Využití analytických nástrojů typických pro supply chain a aplikace různých excellence metodologií – zero loss, PDCA, Wotk Process Improvement, Value Stream Mapping, etc.

Hledáme:

• Studenty/tky 4.-5. ročníku nebo čerstvé absolventy ekonomických a technických oborů
• Kandidáty s rozvinutými schopnostmi leadershipu a týmové práce, silnými komunikačními a analytickými dovednostmi, silnou emoční inteligencí
• Kreativní, inovativní a iniciativní lidi
• Velký externí focus, podnikatelský duch
• Dobrou úroveň českého a anglického jazyka
• Výborné znalosti balíku MS Office (hlavně MS Excel)

Nabízíme:

• Práci na významných projektech pod vedením zkušených manažerů
• Neustálý coaching a poskytování feedbacku od přímého nadřízeného a členů týmu
• Množství tréninků rozvíjejících soft skills i hard skills
• Široké možnosti osobního a profesního růstu v dynamickém mezinárodním prostředí
• Atraktivní finanční ohodnocení a široký balíček benefitů
• Možnost rychlého kariérního růstu v rámci P&G

Podívejte se na naše zbrusu nové video, které vám přiblíží funkci a denní pracovní náplň pražského Supply Network Operation týmu:
http://ce.pgcareers.com/your-career-pg/supply-network-operationslogistics/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English:

We are looking for candidates into our Prague-based organization on the position of Trainee in the Supply Network Operations/Logistics Department:

3-12 Months Traineeship
Start: immediately
Work schedule: flexible time

We create value in the supply network every day. We are uniquely positioned to manage the supply chain from end to end – starting with our materials through the touch-point of our brands with shoppers in the market. We are known as the Best in Class Supply Network Innovators in the market (recently recognized as Global Supply Chain Masters).
We are both the voice of the customer for supply and the integrator across the Company's disciplines. This perspective, along with our broad-based supply network mastery, accelerates our ability to create and build value for P&G, our customers and our suppliers. You can start your career in different and diverse work areas within P&G that comprise our end to end supply network operations.

We look for candidates who represent leadership behavior, who make things happen, with strong analytical thinking, who are able to crack a problem and find a solution, and those with strong communication skills and emotional intelligence. We are looking for individuals who set priorities and follow through on commitments, who work effectively with diverse groups of people, and who demonstrate creativity, innovation, and initiative. The best candidate must prove a business sense connected to strong external focus in their thinking, entrepreneurial spirit and discipline in their daily work.

Currently we are looking for Trainees to our Prague-based organization into:

• Customization Team who will work closely with our third party logistics partners (3PL) and will be responsible for daily process management, 3PL governance of and especially project work driving value for our customers (innovative customization solutions) or net structural savings for P&G driven by productivity & work process improvements and automation innovations
• Customer Logistics Team who will work closely with our Sales department and will focus on improving quality of customer promotions and features planning, also will be a key source of customer knowledge and will drive the E2E supply chain synchronization program in a customer centric way
• Warehousing Team who will work closely with our third party logistics partners (3PL) and will be mainly responsible for warehouse process optimizations, driving innovative supply chain design solutions including x-docking and managing operational excellence on daily basis.

The job scope includes:
• Leading meaningful projects on your own with your full responsibility for the business results
• Collaborating with employees from different functions, with diverse international and professional background
• Sky-rocketing personal learning curve assuming P&G way of doing business, used technologies and systems, corporate culture, organizational set-up, management styles, etc.
• Developing yourself via leadership, feedbacks, coaching and mentoring provided by your manager and colleagues
• Use of different Supply Chain analytical tools and application of different operational excellence methodologies – zero loss, PDCA, Wotk Process Improvement, Value Stream Mapping, etc.

What we are looking for:
• Students of 4-5th year or fresh alumni of Master Programs, both business and technical
• Very strong leadership, team-spirit, communication, analytical and problem solving skills
• Operational discipline, external focus and entrepreneurial spirit
• Very good level of Czech and English
• Excellent MS Office Package skills (especially MS Excel)

What we offer:
• Working on challenging projects under the guidance of experienced managers
• Ongoing coaching and feedback provided by your line manager and teammates
• Training package to further master your hard as well as soft skills
• Broad possibilities of professional and self-development in a dynamic, multifunctional and intercultural environment
• Competitive salary and benefits

Watch our brand new video explaining the function and daily tasks of the Supply Network Operations Prague team at the link below:
http://ce.pgcareers.com/your-career-pg/supply-network-operationslogistics/

Kontakt

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
Eva Puhlovská