Proč P&G

Naše firemní kultura a principy

Rozmanitost talentů

Rozmanitost
talentů

Ze zkušenosti víme, že jedině různorodé týmy přinášejí do své práce klíčové inovace, ať už jde o automatizace, robotizace, implementace IoT nebo jednotlivé mechanické a chemické jednotkové operace. Vývoj a aplikace nových technolgií je klíčovou aktivitou našich inženýrských týmů. Nové nápady jsou aktivně podporovány a realizovány.

Důvěra a otevřená komunikace

Důvěra a otevřená
komunikace

Firemní kultura je u nás založena na důvěře, otevřenosti a zapojení všech bez rozdílu věku, zkušeností a pozice. Ředitele podniku potkáváme každý den, své pracovní místo má ve společném „open-space“ s ostatními zaměstnanci a kdykoliv s ním může kdokoliv sdílet své požadavky, otázky a nápady.

Zodpovědnost od prvních dnů

Zodpovědnostod prvních dnů

Krátce po absolvování prvních povinných školení je každému nováčkovi vysvětlen obsah jeho projektu nebo náplň práce a je ihned začleněn do týmu a účastní se všech činností.

Osobní rozvoj a vzdělávání


Náš vzdělávací a tréninkový model je založen na principu 70:20:10. Je to proto, že jsme přesvědčeni, že většinu znalostí (70 %) člověk získá zkušenostmi přímo vykonáváním dané práce, 20 % komunikací s kolegy a jenom 10 % “klasickými“ tréninkovými metodami. Aby se naši zaměstnanci opravdu naučili co nejvíce při své práci (on the job), dbáme na to, aby každý náš manažer poskytoval svému týmu rady a pravidelnou zpětnou vazbu.

První den po nástupu obdrží každý tréninkový plán s propracovaným seznamem školení a tréninků, které pomohou pro lepší orientaci a zvládnutí pracovních úkolů. V závislosti na druhu pracovní pozice není vyjímkou, aby i absolventi na pozici Traineeship absolvovali nejrůznější školení v zahraničí.

Jelikož zpravidla nehledáme odborníky, nýbrž lidi, kteří zapadnou do týmu svými povahovými rysy, není na místě obávat se, že práci nezvládnete z důvodu chybějících znalostí. Vše co budete potřebovat, vás naučíme. Protože chceme, aby se naši zaměstnanci neustále rozvíjeli a získávali nové zkušenosti, dáváme jim příležitost měnit pracovní pozici poměrně pravidelně a rozšiřovat tak své zkušenosti o nové projekty a dovednosti.

Kariérní postup
a zahraniční příležitosti

Kariérní možnosti v P&G jsou velmi rozmanité. Je běžné přesouvat se v průběhu kariéry mezi různými odděleními a postupovat v hierarchii směrem nahoru. U nás existuje velké množství kariérních cest a možností. Jedno ale je pro všechny společné: váš osobní a profesní růst bude pro vašeho vedoucího vždy prioritou. V P&G totiž primárně nezaplňujeme volné pozice, ale nabíráme lidi pro jejich potenciál.

V P&G zastáváme přístup „Povyšování z vlastních řad“, tedy najímáme lidi zpravidla na začátku jejich kariéry (studenty, čerstvé absolventy), kteří u nás rostou a postupně svůj potenciál rozvíjejí. V průběhu kariéry není výjimkou, aby lidé, kteří nastoupili na pozici Trainee, po 10 letech u společnosti pokročili na pozici výrobního nebo obchodního ředitele s více než 100 podřízenými a bohatými možnostmi zahraniční kariéry.

Benefity v P&G

Rakona


Týden dovolené navíc
Obědy ve firemní kantýně za 24 Kč
Nákup výrobků společnosti se slevou
Masáže a fyzioterapie se slevou přímo ve firmě
Nabitý vánoční balíček
Teambuildingy a celofiremní oslavy
 • Beta Gallery – kartička s příspěvkem na lékárnu, kulturní akce apod.
 • Nadstandardní zdravotní péče (vyšetření zraku, podiatrický screening, vitamíny, očkování proti chřipce apod.)
 • Tělocvična a fitness centrum přímo v areálu podniku
 • Příspěvky na týmové sportovní aktivity
 • Rekreace na chatě na Božím Daru za zvýhodněnou cenu
 • Možnost stát se akcionářem společnosti (s příspěvkem společnosti)
 • Příspěvek na penzijní pojištění
 • Program životního a úrazového pojištění
 • Odměna za odpracovaná léta a při odchodu do důchodu
 • Dárek novorozencům
 • Manažerské benefity: hrazená pracovní neschopnost, podpora ubytování (bydlení ve studiu v Rakovníku) nebo dojíždění na 4 roky

Praha


Týden dovolené navíc
Nákup výrobků společnosti se slevou
Stranvenky a flexi pasy
Nabitý vánoční balíček
Karta Multisport
Masáže a fyzioterapie se slevou přímo ve firmě
 • Možnost stát se akcionářem společnosti s přispíváním společnosti
 • Příspěvek na penzijní pojištění
 • Program životního a úrazového pojištění
 • Odměna za odpracovaná léta
 • Dárek novorozencům
 • Dobrovolnické programy
 • Rekreace na chatě na Božím Daru za zvýhodněnou cenu
 • Hrazená pracovní neschopnost
 • Employee Assistance Program

Příběhy zaměstnanců

Tereza
Karmela
Martin Rylich
Anna Křimská

Tereza


Me and my journey from university to P&G

My time at university was one big challenge – I decided to study International Business in South Korea, where I graduated and received my Master’s degree last spring. During my studies I have experienced working in a multinational company in marketing department, but I was really curious about experiencing sales as well – for me sales was always connected with numbers and fast results. Therefore I applied for the position of Trainee in Sales in P&G, which seemed to me as an ideal opportunity to learn from the beginning as well as grow.

What I do as a Trainee  in P&G?

The first four months I was part of the distributor team. The major part of my time I spent out of the office being responsible for over 150 small FMCG customers in terms of direct sales as well as developing long term relationships. During only four months I learned what sales really means and I believe that anyone who wants to work in sales department should experience this. Now I am part of the e-commerce team, being responsible for baby, laundry and dish category, covering our four major online customers. E-commerce as the most vibrant channel is another great challenge for me with unlimited learning possibilities. On daily basis I communicate with my customers and together we create strategies leading to successful business.

How would you describe what P&G means to you in 3 words?

Passion, Future, Experience

Karmela

Praha


Hi, I’m Karmela and during my last semester in CEMS program (Master’s in International Management), I was still unsure what field I wanted to build my future career in. One thing I knew, I wanted to work on projects that bring value and see how I create impact on business. I was eager not only to learn, but also to actually DO. I was full of passion and ideas and while I knew that big corporations could grant me opportunities to learn fast, my greatest worry was that I would find myself doing irrelevant work that adds no value as big companies must already have it all figured out and they don’t really want inputs from young, inexperienced fresh graduates, right? Wrong! ☺ Working for P&G as a Logistics Trainee, I not only closely worked with managers and learned from them every day, but also was able to drive progress with my own projects. In customer logistics, we maintain close relationships with customers and shortly after I joined I was already participating in meetings with customers and presenting new solutions that we immediately implemented together.

I always thought that big corporations must be rigid and slow when it comes to daily processes and changes just take way too long to happen. I was happy to discover, that not only can I improve ways of doing things as a trainee, but I am also encouraged to do so. If you see a gap that you know how to fill, your supervisors are happy to support and sponsor your own projects.

If I had to briefly describe my experience with P&G, I would say that I felt trusted, appreciated and had an opportunity to learn and do.

Martin Rylich

Process engineer on making syndets granules


Ačkoli jsem vystudoval VŠCHT v Praze obor Výroba léčiv, své první profesní kroky jsem spojil s P&G, zabývající se spotřebním zbožím. Pracuji na pozici procesního inženýra ve výrobě pracích prášků v Rakoně. Mojí odpovědností je oblast finálního míchaní prášků, kdy se každodenně snažím o stabilizaci a zlepšení provozu.

Co jste musel splnit, abyste získal současné místo?

Během posledního ročníku vysoké školy jsem absolvoval workshop TechChallenge pořádaný Rakonou. Vstupním kritériem bylo webové assessment centrum. Během workshopu jsem byl testován logickým testem a případovou studií v týmu týkající se problému provozu v Rakoně. Protože mě workshop velmi zaujal, domluvil jsem se s firmou na dalším kole výběrového řízení na internship. Prošel jsem pohovory s třemi managery Rakony. Ještě ten samý den jsem mohl slavit přijetí do společnosti. Samotné výběrové řízení bylo zajímavou zkušeností, protože jsem byl testován spíše na osobností postoje, cíle a způsoby rozhodování než na akademické znalosti. Co mě osobně zaujalo bylo, že celý proces byl velmi profesionální, kdy rozhodnotí o přijetí či nepřijetí nebylo náhodné, ale založené na detailním prověření uchazeče.

Po třech měsích velmi zajímavé práce během internshipu jsme s nadřízenými našli společnou shodu pro budoucí spolupráci, proto jsem jako poslední krok k přijetí na plnou pracovní pozici absolvoval pohovor s ředitelem Rakony.

Jak vypadá váš typický pracovní den?

Kdo někdy pracoval ve výrobě potvrdí, že práce zde je velmi variabilní. Proto je typický pracovní den vskutku těžké definovat. Má odpovědnost je finální míchání prášku, proto se snažím všemi prostředky zajistit, aby výroba fungovala podle potřeb. Protože se však potřeby neustále zvětšují, snažím se systém zlepšit. Při této práci trávím většinu času v provoze, abych dokázal pochopit procesy v dané oblasti. Pokud to nestačí, zjišťuji informace od ostatních kolegů na oddělení, nebo komunikuji s jinými lidmi z ostatních fabrik po celém světě.

Co považujete za dobu, co ve firmě pracujete, za svůj největší úspěch?

Ačkoli jsem ve firmě pouze 9 měsíců, postupnými kroky jsem přispěl k zvýšení spolehlivosti na provoze. Pro mojí budoucí kariéru je však velmi důležité, že jsem se dokázal adaptovat na pracovní prostředí a nasazení firmy, což mi každodenně pomáhá k dodávání výsledků. Kromě krátkodobých akcí, které řeším každý den, mám na starosti dlouhodobý projekt. V rámci projektu se snažím snížit minimální množství vyráběné dávky prášku, díky čemuž dochází k snížení inventury. Projekt není zdaleka u konce, ale dosavadní výsledky naznačují výrazné zlepšení oproti stávajícím podmínkám.

Jak se vám líbí prostředí, kde pracujete? Co byste zlepšil nebo změnil?

Pracovní prostředí bylo prakticky hlavním důvodem, proč jsem si vybral P&G. Společnost je velmi dynamická a nabízí mi možnosti kariérního i osobního růstu. K tomu využívá propracovaný systém vzdělávání, kdy je cílem rozvíjet nejen technické dovednosti, ale i managerské schopnosti. Je běžné, že některé tréninky jsou i mimo území ČR. Člověku se pak nabízí přímé srovnání s jinými lidmi na stejných pozicích po celém světě. Mám to štěstí, že v rámci P&G patří Rakona k absolutní špičce. Díky tomu mám příležitost spolupracovat se skutečnými profesionály.

Vidíte ve firmě prostor pro svůj kariérní růst?

Strategií firmy je přijímat lidi, kteří mají potenciál stát se vrcholnými managery. Proto pokud člověk prokáže svoje kvality, může dokázat skutečně velké věci. P&G nabízí svým zaměstnancům vyzkoušet si již na začátku kariéry různé pozice od logistiky přes výrobu až po vývoj, proto si každý jednotlivec může postpupem času vybrat tu svojí správnou cestu. Procesní inženýr je pro mě ideální výchozí pozice a již nyní se těším na své další role a růst v P&G.

Anna Křimská

HR capability and governmental relations manager


Práce v P&G mi každý den umožnuje získávat nové zkušenosti ze širokého spektra dovedností v často zcela rozlišných odvětvích. Během své práce pro tuto firmu jsem získala poznatky ze strojního inženýrství a naučila jsem se i manuální mechanické zručnosti. Oproti tomu mi práce u stejné firmy umožnila plně rozvinout mé znalosti anglického jazyka a dále jsem získala vědomosti z oblasti lidských zdrojů (HR) a zkušenosti s vedením lidí. Tato rozmanitost práce mi neustále nabízí nové možnosti k osobnímu růstu a stanovuje mi další cíle mé kariéry.

Jak jsi se dozvěděla o Procter & Gamble?

O Procter & Gamble jsem poprvé slyšela během svého studia na VŠCHT. Vzhledem k tomu, že jsem studovala na katedře Technologie mléka, tuků a kosmetiky, byla firma Procter & Gamble se svým výrobním závodem (vyrábějícím také kosmetické výrobky) v Rakoně jednou z hlavních možností, kde začít svou kariéru po ukončení studia. První kontakt s touto firmou takzvaně “na živo” jsem získala během posledního ročníku studia v rámci oborové exkurze do tohoto podniku. Rozhodujícím okamžikem pro aplikaci na místo procesního inženýra v této firmě pak byl Women Engineering Day, během kterého jsem měla možnost dozvědět se detailní informace o zaměstnání v této firmě.

Jak vzpomínáš na své začátky v kariéře u nás?

Na začátky u firmy vzpomínám velmi ráda. Začínala jsem jako summer intern na oddělení výroby pracích prášků. Dodnes mám v živé paměti, jak mě (jako velmi čerstvého inženýra – do firmy jsem nastoupila hned druhý den po promoci) vedoucí postavila před třípodlažní chladič pracího prášku, jehož činnost jsem měla optimalizovat. Vzhledem k tomu, že jsem se do této chvíle setkala pouze s chladičem laboratorním, který měřil sotva 50cm, byl pro mě tento úkol značnou výzvou, kterou se mi nakonec díky skvělému vedení a spolupráci s celým oddělením podařilo úspěšně splnit.

Ještě větší výzvou pro mě však byla má první práce u této firmy na plný úvazek v roli procesního inženýra na oddělení balení jarů. Již od prvního dne v této pozici mi bylo jasné, že se bez znalosti strojního inženýrství neobejdu. V rozvoji těchto dovedností v teoretické rovině mi velmi pomohl tréninkový program společnosti, zaměřený na detailní studium jednotlivých komponent stojů. Nenahraditelná pro mě však byla praktická zkušenost, během které jsem se účastnila mechanické údržby strojů spolu s operátory linky, díky jejichž trpělivosti jsem začala chápat podstatu fungování všech strojů na lince a v případě nutnosti jsem se sama byla schopna změnit ve zdatného údržbáře. To vše během přibližně 6 měsíců v roli (což je slušné, když uvážím, že z počátku jsem netušila, co to je ten imbus, o kterém se všichni kolem mě baví).

Kde nyní pracuješ? Jak se vyvíjel tvůj profesní život?

Letos v červnu to bude 3 roky od té doby, co jsem nastoupila k firmě Procter & Gamble. Mou první rolí byl již dříve zmíněný intership, který trval 3 měsíce a skončil prezentací projektu, díky které jsem byla přijata do trvalého pracovního poměru.

Následovala role procesního inženýra, kterou jsem vykonávala necelé 2 roky. Tato role přinesla do mého života asi největší změnu vůbec. V profesní rovině jsem se naučila nespočet nových věcí z oblastí, které mi do té doby byly zcela neznámé. Díky zahraničnímu kolegovi jsem si v této roli také významě zlepšila svou angličtinu, ve které jsem byla po krátké době schopna plynně komunikovat a kterou jsem měla možnost si procvičit i na opakovaných zahraničních služebních cestách. V neposlední řadě jsem zde udělala značný pokrok ve svých komunikačních schopnostech a people managementu. Tato role byla ovšem spjata i se změnami v osobním životě. Ihned po nástupu do podniku jsem využila zaměstnaneckého benefitu ubytování a přestěhovala jsem se do Rakovníka. Mezi ostatními zaměstnanci jsem si získala řadu nových přátel, z nichž některé řadím mezi ty nejlepší. Hlavně jsem zde ale potkala svého současného manžela, se kterým tento měsíc oslavíme půl roku od svatby.

Má třetí (současná role) byla opět velkou změnou. Z výroby jsem se přesunula do oddělení lidských zdrojů (HR). Tato role je diametrálně jiná od obou předcházejících rolí. Naplno zde denně využívám svých organizačích schopností při pořádání akcí našeho podniku. Největšího rozvoje zde dosáhly mé komunikační dovednosti a to v teoretické i praktické rovině, protože zde mám mimo jiné na starosti komunikaci s externími subjekty. Díky osobnímu přístupu svého vedoucího se mi také otevřela brána ke všem znalostem z oblasti HR, takže se nově mohu pochlubit svým rozvojem i v této oblasti.