Přeskočit na hlavní obsah

VOLNÉ POZICE

SALES, LOGISTIKA, FINANCE, MARKETING, HR
TECHNIKA A VÝROBA

SALES, LOGISTIKA, FINANCE, MARKETING, HR

Pobočka v Praze

TECHNIKA A VÝROBA

Pobočka v Rakovníku

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

SALES, LOGISTIKA, FINANCE, MARKETING, HR
TECHNIKA A VÝROBA

INTERNSHIP A TRAINEESHIP & PROCESS ENGINEER

jak probíhá výběrové řízení

Krok 1

Registrace

Na našich webových stránkách jobs.pg.com najdeš seznam všech volných pozic, vyber si podle lokace a Tvého zájmu, následně aplikuj na vybranou pozici.

Po aplikaci budeš automaticky přesměrován do našeho systému TALEO, kde se nelekej změny www adresy na pg.taleo.net. Jedná se o naše globální stránky pro on-line hodnocení „PEAKS“ (On-line Assessment).

V tomto kroku musíš kliknout na “Apply Online” a zaregistrovat se jako nový uživatel. Nezapomeň si odblokovat v prohlížeči “pop-up” okna. Nyní už budeš postupovat po jednotlivých krocích.

První krok (Step 1) vyžaduje zadání základních osobních údajů a Tvého životopisu. Pokud jsou “pop-up” okna ve tvém prohlížeči odblokována, dostaneš se na konci Kroku 1 (Step 1) ke krátkému dotazníku (10 otázek), který vyhodnocuje, zda splňuješ základní požadavky na danou pozici.

Pokud Tě systém úspěšně vyhodnotí, budeš automaticky přesměrován do Kroku 2.

Krok 2

On-line assessment

V kroku 2 si již můžeš vybrat jazyk, v jakém Hodnocení provedeš. Odpovědi na otázky nejsou časově limitovány a většina kandidátů je vyplní za 20 minut.

Vyhraď si na tyto otázky dostatek času a soustřeď se na své odpovědi. Hodnocení vypracuj v prostředí bez rušivých vlivů. Máš-li úplně porozumět otázkám, které jsou součástí hodnocení, je důležité, abys toto hodnocení vypracoval v jazyce, který co nejlépe ovládáš. K dispozici je na výběr 20 jazyků.

Hodnotí se Tvoje předpoklady, zkušenosti, zájmy a chování v práci (pro toto hodnocení je vhodné použít příklady ze školy, rodiny, běžného života). Dále test zhodnotí vyvážení výše uvedených schopností a vhodnost pro úspěšnou kariéru v P&G.

Vzorová otázka:

Když jsi vedl pracovní tým, vybral sis lidi, kteří:

  • Mají různorodé silné stránky
  • Mají co nejvíce technických znalostí
  • Umí spolupracovat s ostatními
  • Následují pokyny
  • Mají obdobný způsob myšlení jako Ty

Krok 3

Test logického myšlení a první pohovor

Pokud jsi úspěšně prošel on-line hodnocením a Tvůj profil odpovídá profilu vhodného kandidáta na danou roli, budeš pozván na písemný test logického myšlení. Pozvánku dostaneš do e-mailu s odkazem na on line test.

Test se skládá ze 3 částí: numerické, logické a figurálního uvažování.

Časový limit je 65 minut a celkem odpovídáš na 40 otázek.

Pokud tímto testem projdeš, budeš informovaný asistentkou náboru na uvedený email nebo telefon a domluvíte se na tzv. Visit Day – krok 4.

Krok 4

Závěrečné pohovory a prohlídka P&G

Pokud jsi byl úspěšný při on line testech, budeš v Praze dále pozván na 1-2 pohovory.

V Rakoně tě pozveme na tzv. Visit Day, den složený ze 3 hodinových pohovorů na bázi 1:1 s našimi proškolenými manažery – Tvými potencionálními nadřízenými, exkurze podniku a oběda s jedním z našich mladých manažerů.

O konečném výsledku budeš co nejdříve informován.

Krok 5

Nabídka zaměstnání

Uspěješ-li v Kroku 4, obdržíš nabídku k zaměstnání.

Výběrovým řízením nemusíš procházet až v době, kdy jsi již připraven k případnému nástupu do zaměstnání či na stáž.

Je běžné dělat přijímací řízení v předstihu, a to ještě před ukončením vysoké školy. Protože je náš výběrový proces složen z více kol, doporučujeme, aby ses přihlásil s dostatečným předstihem před potenciálním nástupem.

TECHNICKÉ PROFESE

jak probíhá výběrové řízení

Krok 1

Odeslání životopisu

Pokud Vás zaujala nabídka a popis některé z našich aktuálně volných pracovních míst v P&G Rakona v Rakovníku na technické pozice, pro které nevyžadujeme vysokoškolské vzdělání – stačí vyučení v jakémkoliv oboru. Prvním krokem ve výběrovém řízení je doručení životopisu na naše personální oddělení.

Použít můžete e-mailovou adresu melcova.v@pg.com, nebo můžete životopis zaslat poštou anebo donést osobně na recepci podniku.

Pokud bude Váš životopis vyhovovat podmínkám pro konkrétní pracovní pozici, budeme Vás kontaktovat a pozveme Vás do druhého kola výběrového řízení. Pokud z nějakého důvodu Váš životopis vyhovovat nebude, informaci o ukončení procesu výběrového řízení od nás dostanete také.

Krok 2

Testy v P&G Rakona

Dalším krokem ve výběrovém řízení jsou testy logického myšlení a osobnostní test. Testy je nutné absolvovat osobně v P&G Rakona a ohledně termínu Vás budeme kontaktovat. Test logického myšlení obsahuje otázky prověřující číselné uvažování, mechanické odůvodnění a obrazové myšlení. Je časově omezen. Osobnostní test není časově omezen a obvykle je kandidátem vyplněn během 30-ti minut.

Před samotným konáním testů Vám asistentka personálního oddělení zašle vzorový test logického myšlení, díky němuž budete vědět, jaký druh otázek máte očekávat.

V průběhu několika následujících pracovních dnů Vás budeme informovat o výsledku testů a v případě úspěchu s Vámi domluvíme další termín schůzky.

Krok 3

Vstupní pohovor

Pohovor bude skupinový a povedou ho 3 naši proškolení zaměstanci – Vaši potensionální nadřízení. Budou Vám pokládat otázky týkající se Vašich předchozích pracovních zkušeností, Vaší motivace pro práci u společnosti, Vašich schopností práce v týmu apod.

Po absolvování pohovoru Vás opět v průběhu několika pracovních dnů budeme informovat o výsledku pohovoru.

Krok 4

Zdravotní prohlídka

Po úspěšném absolvování pohovoru Vás pozveme na zdravotní prohlídku, která má za cíl potvrdit, že jste zdravotně způsobilá/ý k práci, o níž se ucházíte.

Krok 5

Nabídkový dopis

Pokud zdravotní prohlídka neodhalí jakékoliv zdravotní potíže, které by znemožňovali Vás zaměstnat na pozici, na níž se hlásíte, obdržíte od nás nabídkový dopis s konkrétní nabídkou zaměstnání. V případě přijetí a potvrzení nabídky z Vaší strany se s Vámi domluvíme na termínu nástupu a na dalších formalitách nutných k sepsání pracovní smlouvy.

ADAPTACE

JAK PROBÍHAJÍ PRVNÍ DNY VE SPOLEČNOSTI

První den v P&G Rakona absolvuje každý nový zaměstnanec sérii bezpečnostních školení a školení požární ochrany, dále na personálním oddělení dořeší sepsání a zařízení všech formalit a dokumentů a seznámí se s budoucím pracovištěm, nadřízenými a sponzorem.

Každý nový zaměstnanec dostane první den nástupu Manuál pro nového zaměstnance, kde má v ucelené formě shrnuty důležité informace týkající se práce ve společnosti P&G, seznam nutných školení a zajímavosti jako například popis historie podniku a společnosti P&G. Tento manuál by mu měl být nápomocný v prvních dnech a týdnech a pomoci mu zorientovat se v novém prostředí.

V P&G Praha probíhá v prvních dnech školení HR Onboarding, kde se kromě administrativních záležitostí nováčci také dozví o historii P&G, organizaci, fungování office a spoustu dalších praktických věcí, které se jim budou hodit v prvních dnech - třeba též kam si zajít na nejlepší oběd v Karlíně 😊. Prvních pár týdnů se nese ve znamení onboardingu z různých oblastí a oddělení, ale můžete si být jisti, že hned od prvního dne budete moci své nově nabité vědomosti uplatňovat v praxi – dle našeho hesla ZODPOVĚDNOST OD PRVNÍHO DNE.

V P&G dbáme na kvalitní zaškolení a zaučení každého jednotlivce. Kromě obsáhlého seznamu školení a praktického zaučení, které musí každý pracovník pro svou roli absolvovat, je každému nováčkovi přidělen „sponzor“, což je zkušenější kolega z daného oddělení, který mu bude pomáhat v jeho začátcích. Sponzor má za úkol provést nového pracovníka systémem praktického zacvičení, pomoci mu zorientovat se v začátcích a je to jeho pravá ruka v případě, že nováček řeší jakýkoliv problém.

Již od prvních dnů je novému zaměstnanci přidělena práce, kterou bude vykonávat s pomocí sponzora a dalších kolegů a která je samostatná a zodpovědná. Nestane se, že by nováček v prvních týdnech nebyl puštěn k opravdové práci, jelikož nemá splněný tréninkový plán.

Nastavení cookies